Ukončit Zprávy

Dominanta města zmizí. Sportovní hala se zbourá