Ukončit Zprávy

Kraj hradí měsíčně za pacienty tři miliony korun