Ukončit Zprávy

Ámos by se radoval – dobří učitelé nevyhynuli