Ukončit Zprávy

Zastupitelstvo bylo zbytečné, navíc se konalo v neděli